Diluanți și produse de curățenie

Nitrodiluant

1l

Diluant universal

0,900 ml

Soluție de curățare pe bază de amoniac pentru orice suprafață

Diluant universal

0,500 ml